Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

10/11/2019 | 8319

Sáng ngày 8/11, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 của Đảng cùng một số văn bản mới, quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng như Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức phổ biến nội dung các văn bản quan trọng, mới của Đảng đến toàn thể đảng viên; phối hợp chặt chẽ cũng lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, sớm đạt các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, hướng dẫn những nội dung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam; về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện, quy trình tổ chức đại hội cũng những lưu ý cần thiết khi tổ chức đại hội… Hiện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch và hướng dẫn thực hiện; Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai trong thời gian tới.

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
10 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
11 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (11 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (16 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (16 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (17 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (18 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (18 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (22 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (23 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (23 ngày trước)