Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

10/11/2019 | 8659

Sáng ngày 8/11, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 của Đảng cùng một số văn bản mới, quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng như Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; quán triệt và triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức phổ biến nội dung các văn bản quan trọng, mới của Đảng đến toàn thể đảng viên; phối hợp chặt chẽ cũng lãnh đạo đơn vị, phát huy vai trò tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, sớm đạt các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến, hướng dẫn những nội dung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam; về công tác chuẩn bị nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện, quy trình tổ chức đại hội cũng những lưu ý cần thiết khi tổ chức đại hội… Hiện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã có kế hoạch và hướng dẫn thực hiện; Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai trong thời gian tới.

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)