Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ

07/03/2020 | 237

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu khai mạc Hội nghị  

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các bí thư, phó bí thư cấp ủy trong Đảng bộ.

Theo đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, yêu cầu cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện theo phương châm kế thừa ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Báo cáo trình đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của chi bộ, Đảng bộ để thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự các cấp ủy khoá mới phải đảm bảo quy định; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh  Hội nghị 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận về các bước tiến hành Đại hội, về công tác chuẩn bị nhân sự và góp ý vào các văn bản; về cách tính số dư khi bầu cử…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát các Hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình và các tiêu chuẩn được yêu cầu tại Chỉ thị 35-CT/TW và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
16 ngày trước

• Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ (27 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)