Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ

07/03/2020 | 295

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu khai mạc Hội nghị  

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; các bí thư, phó bí thư cấp ủy trong Đảng bộ.

Theo đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU về đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, yêu cầu cụ thể hóa việc tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo yêu cầu, nội dung Chỉ thị 35-CT/TW và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK, ngày 10/10/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội các đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện theo phương châm kế thừa ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Báo cáo trình đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế của chi bộ, Đảng bộ để thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự các cấp ủy khoá mới phải đảm bảo quy định; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh  Hội nghị 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận về các bước tiến hành Đại hội, về công tác chuẩn bị nhân sự và góp ý vào các văn bản; về cách tính số dư khi bầu cử…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy bám sát các Hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình và các tiêu chuẩn được yêu cầu tại Chỉ thị 35-CT/TW và Hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương./

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (14 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (15 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (19 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (19 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (21 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (23 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)