Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019

10/04/2019 | 30

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, từ ngày 8-12/4/2019, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng cho các đảng viên mới và quần chúng ưu tú thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Y tế luôn quan tâm và xác định việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, đảm bảo sự kế thừa, phát triển của Đảng. Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tham gia hàng ngũ của Đảng là quá trình liên tục, đòi hỏi mỗi học viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình công tác của các học viên tại cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được học các chuyên đề chính theo đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các học viên đáp ứng tốt các yêu cầu về quy chế, nội dung học tập và hoàn thành tốt bài thu hoạch sẽ được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành khoá học.

Vũ Thị Ngân - VP Đảng ủy Bộ Y tế

 

f

Các bài viết khác

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
9 ngày trước

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV
25 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ GD vàĐT quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) (2 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (2 tháng trước)