Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

09/11/2018 | 301

Ngày 09/11/2018,tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên các cấp và các cán bộ phụ trách công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ.

Hội nghị tập huấn nhằm  trang bị cho đội ngũ cán bộ, cấp uỷ viên các cấp về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và các quy định mới nhất của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ quản lý các cấp; nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày nội dung về Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trình bày nội dung về nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những nội dung triển khai tại buổi tập huấn là hết sức quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác đảng đối với cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; giúp cấp ủy viên nắm vững những quy định, hướng dẫn của Đảng; qua đó thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể; góp phần nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng triển khai công tác xây dựng tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Y tế.

Vũ Thị Ngân

Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)