Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

09/11/2018 | 34

Ngày 09/11/2018,tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên các cấp và các cán bộ phụ trách công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ.

Hội nghị tập huấn nhằm  trang bị cho đội ngũ cán bộ, cấp uỷ viên các cấp về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và các quy định mới nhất của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ quản lý các cấp; nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối trình bày nội dung về Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trình bày nội dung về nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những nội dung triển khai tại buổi tập huấn là hết sức quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác đảng đối với cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; giúp cấp ủy viên nắm vững những quy định, hướng dẫn của Đảng; qua đó thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, đoàn thể; góp phần nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng triển khai công tác xây dựng tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Y tế.

Vũ Thị Ngân

Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
12 ngày trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
20 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang
1 tháng trước

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (1 tháng trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (1 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (2 tháng trước)