Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối

21/11/2019 | 4324

Ngày 20/11/2019, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII; Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tới dự Hội nghị, có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ; các đồng chí phụ trách công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, đặc biệt nhấn mạnh Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị cũng được đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối giới thiệu những điểm mới trong Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, giúp các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII. Đồng thời hướng dẫn các cấp ủy chuẩn bị kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm và các bước cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.

 

Vũ Thị Ngân

Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
6 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
6 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
7 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
8 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (8 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (10 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (14 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (15 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (19 ngày trước)