Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

24/01/2019 | 229

Sáng 23/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng, các đồng chí cấp ủy của 74 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ VHTTDL  phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2018 cho thấy:  Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018 của Bộ trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nề nếp, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7,8 khóa XII được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, cơ sở đảng, đảng viên. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước có nề nếp, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng năm 2018 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát của các cấp ủy trực thuộc còn chưa thường xuyên, công tác kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế nhất là quy trình kiểm tra, giám sát đảng viên; Lúng túng trong việc tự kiểm tra, tự giám sát tại chi bộ, việc giải quyết dơn thư vẫn còn chậm và chưa đồng bộ. Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 33/NQ-TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019 của Bộ trên các lĩnh vực VHTTDL và gia đình; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ; Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý của ngành...

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác xây dựng Đảng năm 2018, chấp hành tốt quy định, đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Bộ VHTTDL. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 cần chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn. Mỗi cấp đảng, cấp cơ sở cần xác định rõ trách  nhiệm quản lý và nhiệm vụ của mình trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động, nâng cao vai trò, năng lực của người đứng đầu. Cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai để tránh tình trạng mất doàn kết, thiếu dân chủ. Bộ trưởng nhấn mạnh nội bộ cấp ủy phải đoàn kết, thống nhất, làm tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu mới phát huy được sức chiến đấu của tổ chức đảng. Việc sinh hoạt Đảng phải được tổ chức thường xuyên, nội dung sinh hoạt phải phong phú, có chuyên đề.

Cũng dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 đã được Đảng ủy Khối các cơ quan TW và Đảng ủy Bộ VHTTDL khen thưởng.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan TW cho Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền 2014  - 2018 và Bằng khen cho 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền 2014  - 2018

P.V

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)