Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

04/07/2019 | 613

Sáng 04/7/2019, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phùng Minh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Bí thư và Phó bí thư của 73 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc các đảng bộ Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch...

GS.TS Hoàng Chí Bảo trao đổi các nội dung của chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương phác họa bức tranh toàn cảnh những câu chuyện chân thực về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ VHTTDL, ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Đảng ủy Bộ đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị cho cấp ủy và cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị  đến 75 tổ chức đảng trực thuộc, lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ đảng viên là hạt nhân chính để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Về công tác tuyên truyền Chỉ thị, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy trực thuộc đã thường xuyên tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động triển khai Chỉ thị. Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất  nước.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL đã xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá sau: Xây dựng và thực hiện nghiêm thúc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Đổi mới phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, vì nhân dân; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Bộ, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy đảng căn cứ vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá, tập trung lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống, phương pháp công tác đề ra chủ trương, biện pháp để khắc phục, giải quyết dứt điểm. Các đảng ủy, chi ủy cùng chính quyền thực hiện tốt công tác: cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, đề ra những biện pháp cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào... đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Bộ chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và căn cứ vào "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" của Bộ để xây dựng chuẩn mực, phương châm hành động cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Chỉ dạo xây dựng kế hoạch cá nhân tự giác đăng ký học tập và làm theo, lấy việc đánh giá thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm...

Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Hằng năm Đảng ủy Bộ đều tổ chức Hội nghị chuyên đề về Chỉ thị 05 cho cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các Hội nghị chuyên đề này đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị góp phần đưa việc học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc thực hiện học tập chuyên đề theo chủ đề từng năm trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, một số chi bộ đã có những đổi mới, cải tiến theo hướng thiết thực hiệu quả, có sức hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đảng viên nghiên cứu chuẩn bị chủ đề cụ thể, tạo sự tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấy được sự cần thiết phải rèn luyện thường xuyên học tập và làm theo Bác trong công việc, cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần đào tạo cán bộ, rèn luyện kỹ năng.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cấp ủy các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến lớn trong tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Có được kết quả này là do Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   

 Tại Hội nghị, 14 tổ chức đảng và 16 cá nhân thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019" đã được biểu dương, khen thưởng.

Ảnh: Các cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 được trao tặng giấy khen

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)
7 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương
7 ngày trước

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
8 ngày trước

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng (9 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (11 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối (17 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng (24 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp (27 ngày trước)

• Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng (1 tháng trước)

• Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (1 tháng trước)