Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

18/07/2018 | 129

Ngày 17/7/2018, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt. Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu: điểm cầu tại Trụ sở của Bộ với sự tham dự của 361 cán bộ, đảng viên và điểm cầu tại Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 94 cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thể hiện những chủ trương, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta nhằm mục tiêu đổi mới toàn diện đất nước, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, tác động mạnh mẽ đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị. Đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí Hoàng Văn Thắng yêu cầu các cán bộ chủ chốt dự Hội nghị phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu khái quát về Hội nghị Trung ương 7 và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc./.

Phan Thành Công

Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

f

Các bài viết khác

Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng"
8 ngày trước

Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
12 ngày trước

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
19 ngày trước

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (25 ngày trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (1 tháng trước)

• Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố Quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (2 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (3 tháng trước)