Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

28/02/2019 | 245

Ngày 27/02/2019 Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Đảng bộ Bộ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Ảnh 1: Đồng chí Hoàng Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đảng và Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018 là một năm đặc biệt thắng lợi và thành công của Ngành Nông nghiệp nước ta, đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể: Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2018 tăng 3,86% so với năm 2017, trong đó nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,1%, thủy sản tăng 6,5%; GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm qua; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%, tăng 0,05% so với kế hoạch; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 42,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02 tỷ USD. Trong kết quả chung tốt đẹp của Ngành có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức đảng và cấp ủy các cấp cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đã quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng. Năm 2018, công tác đảng của Đảng bộ Bộ tiếp tục đi vào nề nếp và đạt được kết quả toàn diện, đã có 58/61 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Đảng bộ Bộ được đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị đã nghe một số đại điện các tổ chức đảng góp ý về các dự thảo báo cáo tổng kết, chia sẻ những kinh nghiệm của đơn vị để thực hiện tốt công tác đảng.

Ghi nhận những kết quả và thành tích xuất sắc của các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận, 8 đảng viên của Đảng bộ Bộ đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; 6 đảng viên được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh 4: Đồng chí Hoàng Văn Thắng trao Giấy khen cho các tổ chức đảng trực thuộc đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cấp ủy trực thuộc cần đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt những nhiệm vụ lớn sau đây: Thứ nhất, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp và đồng hành với cơ quan quản lý Nhà nước để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành, trước hết là những mục tiêu phát triển Ngành mà Trung ương, Chính phủ đã giao cho Bộ. Thứ hai, tiếp tục chủ động cập nhật, bám sát các quy định, quy chế, chỉ thị của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên để thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng. Năm 2019, cần đặc biệt quan tâm và triển khai các quy định của Đảng về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thứ ba, cần chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ trọng trách ở mỗi cơ quan, đơn vị. Thứ tư, quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thứ năm, cần thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra-giám sát một cách bài bản, đúng quy trình và có hiệu quả./

Hải Yến


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
13 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (20 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (20 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)