Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

10/01/2020 | 4054

Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các Ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên giúp việc công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ….

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho thấy, kết quả công tác đảng năm 2019 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung vào các nội dung công tác: xây dựng đảng; phát triển đảng viên; phối hợp thực hiện công tác chuyên môn và công tác đảng; sinh hoạt đảng; vấn đề nêu gương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp; chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp của bộ và chất lượng của cấp ủy khóa mới; kiểm tra, giám sát công tác Đảng của Đảng ủy Bộ…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao đánh giá cao kết quả công tác đảng của Đảng ủy Bộ trong năm 2019.

Với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của Đảng ủy Bộ, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp, sớm có kế hoạch tập huấn triển khai các chỉ thị, hướng dẫn, cần thiết tổ chức đại hội điểm ở một số đảng bộ, chi bộ để các đảng bộ, chi bộ tổ chức sau làm tốt hơn, làm sao để thực hiện tốt, đúng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong quá trình Đại hội phải đảm bảo và tạo môi trường đoàn kết, thống nhất chung trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, trong năm 2020, cần thực hiện chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới”, với tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, khắc phục độ trễ trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng hiện nay; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giữ nghiêm sinh hoạt Đảng và Điều lệ Đảng; Bộ Nội vụ phối hợp cùng với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đánh giá, tổng kết, rà soát lại mô hình hoạt động của Đảng đoàn và Ban Cán sự đảng để tìm ra giải pháp tốt nhất.

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
10 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
11 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (11 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (16 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (17 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (18 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (18 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (22 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (23 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (24 ngày trước)