Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

21/01/2022 | 769

Sáng ngày 20/01, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ Nội vụ cho biết, năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống, tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ. Đồng thời, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Bộ… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ đã đạt được trong năm 2021. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh COVID-19 đối với toàn xã hội nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, cùng sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là công tác xây dựng thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách tại các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Đảng ủy Bộ đã tích cực, nỗ lực, phát huy tốt công tác dân vận, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng, hỗ trợ tốt nhất nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, thể hiện tinh thần trách nhiệm, để Bộ Nội vụ hoàn thành các nhiệm vụ công tác khác.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Bộ. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng về mọi mặt như: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; lấy sự nêu gương của người đứng đầu, của Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ nhằm chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời các cá nhân có dấu hiệu gây mất đoàn kết nội bộ, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống. Quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt, công đoàn phải là nơi thể hiện sự đầm ấm, vui tươi và đoàn thanh niên phải là nơi xung kích, tình nguyện, tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ; gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể đội ngũ.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để xử lý tập thể cá nhân vi phạm quy định và phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao kết quả của Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được trong năm 2021.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị các tổ chức Đảng, đoàn thể Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu ra tại các báo cáo; tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đản Bộ, lãnh đạo Bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng đảng toàn diện trên mọi mặt công tác, quán triệt thực hiện tốt các quy định của Đảng tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp…

 

 


Các bài viết khác

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 ngày trước

Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
23 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) (1 tháng trước)

• Sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nguồn tại Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vài học tập Chuyên đề năm 2022 (2 tháng trước)

• Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (3 tháng trước)

• Công tác dân vận và việc phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội (3 tháng trước)