Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019

04/11/2019 | 7491

Sáng ngày 01/11, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên giúp việc công tác đảng các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ.

Báo cáo kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 của Đảng ủy Bộ đã đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ trong quý III trên các mặt công tác: giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối  các cơ quan Trung ương và  sự phối hợp có hiệu quả với  Ban Cán sự  đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những  nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị;
Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019 Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch năm 2019. Tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người đứng đầu. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn và xây dựng đoàn kết, không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai chương trình thực hiện nghị quyết đại hội. Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị., những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong Quý III năm 2019,  đặc biệt các tổ chức Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu quý IV năm 2019, các đảng bộ, chi bộ phải tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII trong toàn đảng bộ; tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo đảm sinh hoạt chi bộ đúng thời gian Đảng uỷ cơ quan Bộ đã quy định. Duy trì và phát huy các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó có nội dung về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm đã đề ra, trong đó các chi bộ cần phải tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra đảng nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
6 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
6 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
7 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
8 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (8 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (10 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (14 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (15 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (19 ngày trước)