Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

15/01/2020 | 517

Sáng ngày 14/01/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở…

Năm 2019, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ đã đạt những kết quả quan trọng. Triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt, việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị được triển khai kịp thời. Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời khi có đơn, thư tố cáo. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh:  Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho rằng năm 2020 là năm với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và sự kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2019 vẫn còn những khó khăn. Thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực và với phương châm hành động của Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH “Đoàn kết, Kỷ cương, Sáng tạo, Hiệu quả” thì năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ đưược Đảng và Nhà nước giao và trong 12 chỉ tiêu của Quốc hội về kinh tế xã hội, ngành Lao động - thương binh và xã hội đóng góp 3 chỉ tiêu.

Thứ trưởng cho rằng, có được nỗ lực này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự đảng và sự vào cuộc tích cực các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và những đồng chí đảng viên đã có sự phấn đấu vươn lên nỗ lực rất nhiều nên lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được duy trì và phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng được Đảng bộ đã có sự chuyển biến rõ nét.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và đánh giá cao sự  phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đã tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và toàn bộ cơ quan của Bộ LĐ-TBXH, đây chính là yếu tố tạo nên sự thành công của Bộ LĐ-TBXH trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến tham luận được trình bày tại Hội nghị với những kiến nghị được xuất phát từ thực tế những việc làm cụ thể và tâm huyết về những nội dung rất xác thực với công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm và Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH cũng đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, trao Giấy khen cho 8 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
3 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (8 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (14 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (16 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)