Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022 | 125

Ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Năm 2021 công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ; nhất là việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, triển khai theo đúng tiến độ đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời khi có đơn, thư tố cáo. Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đồng chí cho rằng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ năm vừa qua đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đồng chí cũng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện công tác chính trị tư tưởng; trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã tạo được sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và toàn bộ cơ quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đây chính là yếu tố tạo nên sự thành công của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ mà Đảng ủy Bộ đã đề ra, đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Bộ cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, nhất là việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới của Đảng; công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, nhất là việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện nhân tố mới, chấn chỉnh, nhắc nhở những việc làm chưa đúng, chưa tốt để làm sao “sai phạm nhỏ không tích tụ trở thành sai phạm lớn”,..; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, đặc biệt là công tác Đại hội Đoàn các cấp.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho các đảng viên

Nhân dịp này, Đảng ủy Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho các đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các Ban tham mưu Đảng ủy Khối, qua đó đã giúp cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng; đồng thời, tiếp thu một cách cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối để công tác xây dựng Đảng năm 2022 cuả Đảng bộ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đã phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2022) và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) trong toàn Đảng bộ với một số nội dung sau:

1) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, truyền thống 74 năm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tới các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

2) Đẩy mạnh triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

3) Kịp thời xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác đảng năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ và các đơn vị.

4) Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp đảng viên mới.

5) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện nghiêm quy định về chế độ sinh hoạt đảng và công tác đảng vụ./.

Nguyễn Văn Dư

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
12 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
12 ngày trước

• Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 (12 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022 (24 ngày trước)

• Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021 (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 (1 tháng trước)

• Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1 tháng trước)

• Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021 (2 tháng trước)