Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

19/12/2018 | 83

Ngày 18/12/2018, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng với 3 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 có PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương. Tham dự Hội nghị có gần 600 đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Bộ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8; giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. 

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo đã quán triệt đến toàn thể Hội nghị các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ảnh: PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký Khoa học Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của Đảng ủy Bộ và thường xuyên tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Hội nghị TW 8 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; Chỉ đạo bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện các nội dung Hội nghị TW 8 khóa XII của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

f

Các bài viết khác

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
hôm qua

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế
3 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
1 tháng trước

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)