Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

09/07/2018 | 398

Ngày 6/7/2018, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức tại 3 điểm cầu với sự tham dự của trên 600 đảng viên. Điểm cầu trụ sở Bộ có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; thủ trưởng, phó thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; cấp uỷ đảng các cấp; Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có tổ chức đảng trực thuộc địa phương mà trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra; các đồng chí đảng viên giữ chức vụ từ trưởng phòng, đảng viên giữ ngạch từ chuyên viên chính trở lên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW; đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW; đồng chí Phạm Trường Giang, Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ảnh: Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng truyền đạt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ, các đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ, kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phải thể hiện quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn nêu trong Nghị quyết và được thảo luận, quyết định tại hội nghị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị và bảo đảm tính khả thi.

Đối với mỗi đồng chí đảng viên, sau khi học tập Nghị quyết, mỗi đồng chí đảng viên phải viết bản thu hoạch. Bản thu hoạch cần phải thể hiện được nhận thức của cá nhân đối với từng Nghị quyết đã được Trung ương ban hành; liên hệ với tình hình thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác của cá nhân; trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt từng nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đồng chí cũng chỉ rõ, các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi nội dung các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên của các đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin của ngành, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Các cấp ủy bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ xây dựng kế hoạch và có hình thức phù hợp để tuyên truyền các nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể đoàn viên của tổ chức mình

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị 

 

Nguyễn Văn Dư,

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

f

Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
1 tháng trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
1 tháng trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
1 tháng trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (1 tháng trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (2 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (3 tháng trước)