Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng

28/11/2019 | 4177

Ngày 26/11/2019, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH) đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng với 3 điểm cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt Nghị quyết và Quy định tại Hội nghị

Đến dự, trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng có đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ - TBXH; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 12/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã quán triệt các nội dung quan trọng của Kết luận số 63-KL/TW, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (1) Khẩn trương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng; (2) Bám sát nội dung Nghị quyết, xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; (3) Khẩn trương triển khai việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022; rà soát và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án nhân sự, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ có hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị đến toàn thể thành viên tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; (5) Các đảng bộ, chi bộ khẩn trương bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm theo đúng tiến độ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
5 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)