Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng

28/11/2019 | 4076

Ngày 26/11/2019, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH) đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng với 3 điểm cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt Nghị quyết và Quy định tại Hội nghị

Đến dự, trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng có đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ - TBXH; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 12/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã quán triệt các nội dung quan trọng của Kết luận số 63-KL/TW, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (1) Khẩn trương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng; (2) Bám sát nội dung Nghị quyết, xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; (3) Khẩn trương triển khai việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022; rà soát và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án nhân sự, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ có hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị đến toàn thể thành viên tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; (5) Các đảng bộ, chi bộ khẩn trương bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm theo đúng tiến độ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
2 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
4 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (4 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (6 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (9 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (9 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (10 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (11 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (11 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (15 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (15 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (15 ngày trước)