Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng

28/11/2019 | 4046

Ngày 26/11/2019, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH) đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng với 3 điểm cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt Nghị quyết và Quy định tại Hội nghị

Đến dự, trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng có đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ - TBXH; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 53-NQ/TW, ngày 12/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã quán triệt các nội dung quan trọng của Kết luận số 63-KL/TW, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Tiến sỹ Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (1) Khẩn trương tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng; (2) Bám sát nội dung Nghị quyết, xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; (3) Khẩn trương triển khai việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022; rà soát và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án nhân sự, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (4) Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ có hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị đến toàn thể thành viên tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên; (5) Các đảng bộ, chi bộ khẩn trương bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm theo đúng tiến độ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)
13 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương
13 ngày trước

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương
14 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (17 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối (22 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp (1 tháng trước)

• Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng (1 tháng trước)

• Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khoá XII (1 tháng trước)