Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III

02/07/2020 | 74

Ngày 02/7/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và thông tin chuyên đề quý III năm 2020 về tình hình tệ nạn ma túy và phòng, chống ma túy. Tham dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị có các đồng chí: Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ; Trịnh Minh Chí, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ảnh: Đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ nêu rõ: Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị ở Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng như: tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ; việc quản lý, đánh giá việc đăng ký, phấn đấu của cán bộ, đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm, kết hợp đánh giá, nhận xét vào dịp tổng kết cuối năm; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả,... Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự thân, hằng ngày của hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hết sức ý nghĩa, thiết thực. Đây là một chủ đề rất hay, rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng đề nghị sau hội nghị quán triệt, các đồng chí tham dự Hội nghị sẽ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để đoàn kết hơn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: GS, TS Hoàng Chí Bảo phổ biến, quán triệt nội dung chủ đề năm 2020 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, các đảng viên được lắng nghe đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trình bày thông tin chuyên đề quý III “Tình hình tệ nạn ma túy và phòng, chống ma túy”.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội trình bày thông tin chuyên đề “Tình hình tệ nạn ma túy và phòng, chống ma túy” 

Bế mạc Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy trực thuộc căn cứ Kế hoạch số 53-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ triển khai tại chi bộ một số nội dung sau: (1) Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, duy ý chí; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; (2) các cấp ủy lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (3) Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. 4- Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)