Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

30/10/2019 | 4286

Thực hiện Chương trình công tác năm, ngày 29/10/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin chuyên đề Quý IV và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; chia sẻ thông tin chuyên đề có các báo cáo viên TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, cụ thể như sau: Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2019-2020, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2019, tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi, biến động lớn, phức tạp, tình hình thiên tai, dịch bệnh phát sinh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,…

 

Ảnh: TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thế giới và khu vực

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin, nội dung quan trọng về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông trong thời gian qua và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tiếp theo đó, các đại biểu đã được nghe TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ cần lưu ý khi triển khai Luật cũng như khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng.

Phát biêu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị sớm triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các đơn vị được giao tham mưu Bộ tổng kết, xây dựng Chiến lược, kế hoạch ngành trong giai đoạn tới cần rà soát, chuẩn bị tốt việc hoàn thiện các đề án, nội dung được giao; các đơn vị thông tin, tuyên truyền của Bộ bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Bộ, tiếp tục tuyên truyền kết quả, nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Bộ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)