Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

30/10/2019 | 4056

Thực hiện Chương trình công tác năm, ngày 29/10/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin chuyên đề Quý IV và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; chia sẻ thông tin chuyên đề có các báo cáo viên TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, cụ thể như sau: Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2019-2020, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2019, tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi, biến động lớn, phức tạp, tình hình thiên tai, dịch bệnh phát sinh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,…

 

Ảnh: TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thế giới và khu vực

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin, nội dung quan trọng về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông trong thời gian qua và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tiếp theo đó, các đại biểu đã được nghe TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ cần lưu ý khi triển khai Luật cũng như khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng.

Phát biêu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị sớm triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các đơn vị được giao tham mưu Bộ tổng kết, xây dựng Chiến lược, kế hoạch ngành trong giai đoạn tới cần rà soát, chuẩn bị tốt việc hoàn thiện các đề án, nội dung được giao; các đơn vị thông tin, tuyên truyền của Bộ bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Bộ, tiếp tục tuyên truyền kết quả, nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Bộ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính
6 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
6 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng
7 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018
8 ngày trước

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (8 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (10 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (14 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (15 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (19 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (19 ngày trước)