Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

30/10/2019 | 3594

Thực hiện Chương trình công tác năm, ngày 29/10/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Thông tin chuyên đề Quý IV và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; chia sẻ thông tin chuyên đề có các báo cáo viên TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, cụ thể như sau: Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; Hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2019-2020, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2019, tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến không thuận lợi, biến động lớn, phức tạp, tình hình thiên tai, dịch bệnh phát sinh gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực,…

 

Ảnh: TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình thế giới và khu vực

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin, nội dung quan trọng về tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông trong thời gian qua và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Tiếp theo đó, các đại biểu đã được nghe TS. Sử Ngọc Anh, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ cần lưu ý khi triển khai Luật cũng như khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng.

Phát biêu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị sớm triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các đơn vị được giao tham mưu Bộ tổng kết, xây dựng Chiến lược, kế hoạch ngành trong giai đoạn tới cần rà soát, chuẩn bị tốt việc hoàn thiện các đề án, nội dung được giao; các đơn vị thông tin, tuyên truyền của Bộ bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Bộ, tiếp tục tuyên truyền kết quả, nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của Bộ./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối
hôm qua

Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng

Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng
8 ngày trước

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp
11 ngày trước

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
12 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 (18 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng (20 ngày trước)

• Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (22 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khoá XII (28 ngày trước)

• Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (1 tháng trước)

• Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Di chúc của Người (1 tháng trước)