Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

19/04/2019 | 257

Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú của Đảng bộ. Tham dự và chủ trì Lễ Khai giảng có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy.


Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hoạt đã nhắn nhủ các quần chúng ưu tú: “Được tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự nhưng cũng là một thử thách về thái độ học tập, ý thức chấp hành kỷ luật của đảng, đây cũng là dịp để mỗi quần chúng ưu tú được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu sâu sắc hơn về Đảng ta, về vai trò, sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, Nhân dân đã tin tưởng trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên; đồng thời, tiếp thu những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước để vận dụng trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng có tâm trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng như mong muốn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn”.

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học và yêu cầu của giảng viên, mạnh dạn trao đổi về những vấn đề còn chưa rõ, chưa thấu hiểu, bảo đảm 100% giờ học trên lớp, thực hiện nghiêm các quy định về viết và nộp bài thu hoạch để lớp học đạt kết quả cao nhất./.

 

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
13 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (20 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (20 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)