Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

19/04/2019 | 151

Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú của Đảng bộ. Tham dự và chủ trì Lễ Khai giảng có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy.


Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hoạt đã nhắn nhủ các quần chúng ưu tú: “Được tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự nhưng cũng là một thử thách về thái độ học tập, ý thức chấp hành kỷ luật của đảng, đây cũng là dịp để mỗi quần chúng ưu tú được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu sâu sắc hơn về Đảng ta, về vai trò, sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, Nhân dân đã tin tưởng trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên; đồng thời, tiếp thu những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước để vận dụng trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng có tâm trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng như mong muốn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn”.

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học và yêu cầu của giảng viên, mạnh dạn trao đổi về những vấn đề còn chưa rõ, chưa thấu hiểu, bảo đảm 100% giờ học trên lớp, thực hiện nghiêm các quy định về viết và nộp bài thu hoạch để lớp học đạt kết quả cao nhất./.

 

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
6 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
9 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
10 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
10 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (15 ngày trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (3 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (3 tháng trước)