Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

19/04/2019 | 212

Ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú của Đảng bộ. Tham dự và chủ trì Lễ Khai giảng có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy.


Đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hoạt đã nhắn nhủ các quần chúng ưu tú: “Được tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một vinh dự nhưng cũng là một thử thách về thái độ học tập, ý thức chấp hành kỷ luật của đảng, đây cũng là dịp để mỗi quần chúng ưu tú được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu sâu sắc hơn về Đảng ta, về vai trò, sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, Nhân dân đã tin tưởng trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên; đồng thời, tiếp thu những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước để vận dụng trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng có tâm trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng như mong muốn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn”.

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học và yêu cầu của giảng viên, mạnh dạn trao đổi về những vấn đề còn chưa rõ, chưa thấu hiểu, bảo đảm 100% giờ học trên lớp, thực hiện nghiêm các quy định về viết và nộp bài thu hoạch để lớp học đạt kết quả cao nhất./.

 

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
hôm qua

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII
11 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
12 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
12 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (14 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (20 ngày trước)

• Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN (1 tháng trước)

• Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5 (2 tháng trước)