Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

21/01/2022 | 647

Chiều 20/01/2022, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021, Đảng uỷ VKSND tối cao đã phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ với quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 đã đề ra; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.

Đảng uỷ VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn để cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; tính dân chủ, đoàn kết trong toàn Đảng bộ được đề cao.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong cơ quan; cấp uỷ các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Dũng,
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương biểu dương kết quả công tác năm 2021 của Đảng bộ VKSND tối cao; đồng thời khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng uỷ VKSND tối cao đã phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác mà Quốc hội giao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, năm 2022, Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của Ngành. Tiếp tục quán triệt, triển khai và học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Quan tâm hơn nữa công tác chính trị nội bộ; làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”
cho các cá nhân thuộc Đảng bộ VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác năm 2021 của toàn Đảng bộ. Với tinh thần tiếp tục “Đoàn kết, đổi mới - Kỷ cương, trách nhiệm - Thực chất, hiệu quả”, Đồng chí đề nghị Đảng uỷ VKSND tối cao tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác trọng tâm năm 2022, trong đó chú ý một số nội dung:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị, Ngành trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kiên quyết chống lại cái sai, bảo vệ cái đúng. Đảng uỷ, các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng uỷ Khối.

Chú trọng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực công tác. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề nghiệp vụ, đảm bảo tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, làm tốt công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tăng cường các hoạt động khen thưởng đối với các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên có năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

 

 


Các bài viết khác

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 ngày trước

Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
23 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) (1 tháng trước)

• Sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nguồn tại Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vài học tập Chuyên đề năm 2022 (2 tháng trước)

• Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (3 tháng trước)

• Công tác dân vận và việc phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội (3 tháng trước)