Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

15/05/2019 | 415

Ngày 15/5/2019, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05. Việc tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi Chỉ thị số 05 được ban hành, giúp các cấp ủy phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua hội nghị nhằm phát hiện và nhân rộng những cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên. Luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai đầy đủ trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị của cán bộ chủ chốt các cấp và của đảng viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; giảng dạy trong nhà trường. Thực hiện đúng phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo, lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Một số cấp ủy phát huy tinh thần sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, có phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình, góp phần đưa nội dung Chỉ thị vào cuộc sống. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần tự giác học tập, chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đạt được kết quả trên do có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với từng đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình hành động hàng năm để lãnh đạo thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo và quán triệt thường xuyên việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm công tác, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các khâu công tác kiểm sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Bác Hồ là tấm gương lớn; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biện pháp quan trọng của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ điều này. Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Ngành cần vận dụng hơn tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; phải công bằng, minh bạch, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa, gương mẫu, trung thực và tận tụy.

Nhân dịp này, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)

Đảng bộ Văn phòng và Đảng bộ Thanh tra (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 (khóa XII)
7 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương

Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Trung ương
7 ngày trước

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
8 ngày trước

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương

Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số chỉ thị, quy định của Đảng (9 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp và hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (11 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các Hướng dẫn của Đảng ủy Khối (17 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương: Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Xuân Tùng (24 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng và tập huấn công tác tổ chức đại hội đảng các cấp (27 ngày trước)

• Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế mở rộng (1 tháng trước)

• Lựa chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý IV năm 2019 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII (1 tháng trước)