Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

09/01/2020 | 2108

Chiều ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước (KTNN)đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN...

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2020, trong năm vừa qua, bám sát các nghị quyết của Đảng, chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy KTNN và trên cơ sở các chủ trương, định hướng hoạt động của Ngành, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong đó là: toàn Ngành đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiến nghị xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó, tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 154 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2019, cấp ủy các đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền lãnh đạo tuyên truyền về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015. Cùng với đó, ngành KTNN đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Chủ tịch Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; cung cấp 82 bộ hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy KTNN đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Đảng ủy KTNN thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Đề án "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước"; quy tắc, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN.

Xác định công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong năm, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo phối hợp tốt với Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Kế hoạch của Đoàn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị tốt nội dung và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn giám sát.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Ngành, trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN xác định phương hướng mục tiêu công tác đảng là: “Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lãnh đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động năm 2020 trên tinh thần đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy KTNN đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và đề ra 9 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương những thành tích của Đảng bộ KTNN trong năm vừa qua, đặc biệt là những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Xuân Cừ đã chỉ ra 3 điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN. Một là, Đảng ủy KTNN đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp 25 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hai là, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và BCS đảng, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Ba là, kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của KTNN là minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự nỗ lực vươn lên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trương Xuân Cừ yêu cầu: Đảng ủy KTNN cần chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Cán sự đảng và Đảng ủy KTNN cần phát huy hiệu quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và coi đây là yêu cầu quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Anh: Đồng chí Trương Xuân Cừ  trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Đoàn Xuân Tiên.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố và trao Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

- Anh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 8 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố và trao Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.


Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
hôm qua

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (13 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (13 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (18 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (18 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (19 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (22 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)