Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019

10/01/2019 | 111

Đảng bộ đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược các cấp trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội... bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác đảng...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chiều 9/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban Đảng ở Trung ương cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Quốc hội.

Năm 2018, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tích cực triển khai các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ cơ quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Tổ đảng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều cải tiến, đổi mới đã được đề xuất và thực hiện, góp phần vào thành công của 2 kỳ họp Quốc hội và 10 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đảng bộ đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược các cấp trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội... bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác đảng. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; nhiều tổ chức đảng đã tổ chức sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội và ý thức chính trị của đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá: Những thành tích nêu trên rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên trong Đảng bộ cơ quan với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao cho.

Năm 2019, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương về kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền...


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đồng chí nêu rõ: Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ, phối hợp Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên tham mưu toàn diện các lĩnh vực quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ củng cố xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chăm lo thực hiện chính sách cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng; sát sao hơn việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, chú ý, nhân sự cấp ủy phải được lựa chọn kỹ lưỡng, là những người thực sự tiêu biểu tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trao các quyết định khen thưởng tặng các tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động./.

Quỳnh Hoa/TTXVN

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019
5 ngày trước

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019
14 ngày trước

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ GD vàĐT quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (3 tháng trước)