Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

01/06/2020 | 145

Sáng 29/5, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH trực tiếp thông báo nhanh kết quả hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị. Tham dự có các đảng viên là Đại biểu Quốc hội hiện đang sinh hoạt tại các cơ quan của Quốc hội ở Trung ương; lãnh đạo các Ban, Viện của UBTVQH, lãnh đạo VPQH và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan VPQH…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH phát biểu tại hội nghị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, từ ngày 11.5 đến ngày 14.5.2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã tiến hành Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Qua 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban Chấp hành Trung ương đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã thảo luận, tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những nội dung còn ý kiến khác nhau. Cụ thể, về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII, Trung ương nhấn mạnh: Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Trung ương cũng đặc biệt lưu ý, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ.

Về phương hướng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, Trung ương chỉ rõ, tiêu chuẩn người ứng cử hoặc được đề cử để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND phải căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong các nghị quyết, quy định của Đảng. Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử làm ĐBQH, đại biểu HĐND chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác và độ tuổi theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức. Riêng đối với người ứng cử ĐBQH, cần đáp ứng yêu cầu cao về phẩm chất chính trị, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; am hiểu pháp luật và có năng lực xây dựng pháp luật; có trình độ chuyên môn sâu và kiến thức thực tiễn…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH cũng đã thông báo tới toàn thể đảng viên cơ quan VPQH về kết quả đợt 1, kỳ họp thứ chín.

Đây là lần đầu tiên, Quốc hội nước ta tổ chức họp trực tuyến. Công tác chuẩn bị hết sức khẩn trương, bảo đảm công tác thông tin, hạ tầng công nghệ để Kỳ họp diễn ra thành công. Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua lấy ý kiến các ĐBQH đánh giá kết quả họp trực tuyến cho thấy: có 98,6% đánh giá tốt công tác tổ chức; 97% đánh giá cao cách thức đăng ký phát biểu tại đợt họp trực tuyến; 95,5% đánh giá tốt và rất tốt về hệ thống đường truyền âm thanh, tín hiệu; 99,4% đánh giá tốt công tác hỗ trợ cho đại biểu trong tham gia họp trực tuyến; 94% đánh giá tốt công tác thông tin tuyên truyền và có đến 73,28% đề nghị nên duy trì cách thức tổ chức một kỳ họp chia hai đợt. Ngoài ra, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh an toàn, an toàn thông tin mạng cũng được các ĐBQH đánh giá tốt và rất tốt.

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (18 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)