Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác

29/10/2015 | 822

 Sáng 28/10, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
 

Tại hội nghị, đảng viên Đảng bộ Ủy ban Dân tộc đã được nghe GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương phân tích các nội dung cốt lõi trong 5 Di thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận Bảo vật Quốc gia, đó là: Đường Kách mệnh; Nhật ký trong tù; bản thảo “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”; bản thảo “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”; Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo GS,TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” được tổ chức học tập vào thời điểm này là rất thiết thực, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Qua học tập, giúp cho đảng viên trong Đảng bộ nắm được những phẩm chất đạo đức cần có của người cán bộ, công chức, nắm được quan điểm của Bác để vận dụng vào công tác tham mưu, xây dựng chính sách dân tộc, đó là lý luận phải từ trong cuộc sống chứ không giáo điều, sách vở, có như vậy chính sách mới phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao.

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc luôn xác định chất lượng công tác tham mưu các chính sách, chương trình, dự án dành cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi phụ thuộc rất lớn vào trí tuệ, đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Do vậy, trong chương trình công tác hằng năm, Đảng bộ cơ quan luôn quan tâm tổ chức nhiều hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mong muốn nâng cao nhận thức, góp phần đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nhu cầu thiết thực của mỗi đảng viên./.
(Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).
3 năm trước

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
3 năm trước

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm các ngành xây dựng Đảng. (3 năm trước)

• Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (4 năm trước)

• Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ tư (4 năm trước)

• Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” (4 năm trước)

• Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc và hiệu quả (4 năm trước)

• Tin triển khai Chỉ thị số 03 tại Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (4 năm trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)