Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

27/12/2018 | 332

Chiều ngày 26/12/2018, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, các Ban tham mưu, giúp việc; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương và hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng tham dự.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thống nhất và ban hành các Nghị quyết quan trọng, trong đó ngành Ngân hàng là một trong những bộ ngành mũi nhọn, có nhiều nhiệm vụ liên quan cần triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Xuân Cừ- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, tập trung vào 3 chuyên đề sau: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, các đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở và toàn thể đảng viên đã được cung cấp và nắm vững những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Qua đó, vận dụng những mục tiêu, quan điểm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện trong toàn ngành, nhằm sớm đưa các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Phú Dũng

(Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương)

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)