Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

27/12/2018 | 202

Chiều ngày 26/12/2018, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Anh- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, các Ban tham mưu, giúp việc; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương và hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ cùng tham dự.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thống nhất và ban hành các Nghị quyết quan trọng, trong đó ngành Ngân hàng là một trong những bộ ngành mũi nhọn, có nhiều nhiệm vụ liên quan cần triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Xuân Cừ- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, tập trung vào 3 chuyên đề sau: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 - KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, các đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở và toàn thể đảng viên đã được cung cấp và nắm vững những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Qua đó, vận dụng những mục tiêu, quan điểm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện trong toàn ngành, nhằm sớm đưa các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Phú Dũng

(Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương)

 

f

Các bài viết khác

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
hôm qua

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế
3 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
1 tháng trước

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)