Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển

05/09/2018 | 215

Ngày 06/5/1951, tại căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cũng từ đó, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương ra đời nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoat động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày đầu thành lập, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương là một tổ chức cơ sở đảng có hơn 60 đảng viên (trong số 80 cán bộ nhân viên của Ngân hàng Trung ương). Năm 1995, Đảng bộ được nâng cấp thành Đảng bộ cấp trên cơ sở với 1.437 đảng viên và 37 tổ chức đảng trực thuộc. Đến năm 2007, Đảng bộ phát triển lên 4.150 đảng viên và 41 tổ chức đảng trực thuộc là các vụ, cục, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Trung ương và các ngân hàng thương mại Nhà nước ở Trung ương.

Trải qua từng giai đoạn lịch sử, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã lần lượt trực thuộc các đảng bộ cấp trên khác nhau như Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương, Đảng bộ Khu phố Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối cơ quan Phân phối lưu thông Trung ương, Đảng bộ Khối cơ quan kinh tế Trung ương. Năm 2007, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng uỷ Khối cơ quan kinh tế Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương chuyển về trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và chuyển giao 06 đảng bộ cơ sở lớn của Đảng bộ sang trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (gồm các đảng bộ Ngân hàng Công thương Trung ương, Ngân hàng Ngoại thương Trung ương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam). Đến tháng 5/2018, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với 33 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 10 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở, 05 đảng bộ bộ phận, 13 chi bộ trực thuộc) và hơn 2.200  đảng viên.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Là đảng bộ hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, trong suốt quá trình hoạt động, trải qua 23 lần đại hội nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương luôn thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm tháng chiến tranh, Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương và Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp, cử nhiều cán bộ Ngân hàng Trung ương tham gia các đoàn công tác của Đảng, Chính phủ vào chiến trường Miền Nam (B) bổ sung cho Ban Kinh tài (R); đi chiến trường Lào (C) và Campuchia (K) giúp bạn xây dựng ngân hàng; tham gia cải cách ruộng đất và sửa sai cải cách ruộng đất; tham gia cải tạo các thành phần kinh tế “phi xã hội chủ nghĩa”; tham gia kháng chiến chống Mỹ; vận chuyển hàng “đặc biệt” vào chiến trường Miền Nam. Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Ngân hàng Quốc gia ở miền Nam được hợp nhất vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chính thức xây dựng hệ thống ngân hàng thống nhất trong cả nước, tiếp tục phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Những kết quả đạt được trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng từ ngày đầu thành lập đến nay đã được Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận, các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng uỷ cơ quan Ngân hàng Trung ương.

Ảnh: Hội nghị tổng kết 04 thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối lớn của Đảng như: Cuộc vận động “chỉnh Đảng” của Ban Chấp hành Trung ương khoá II (1952), cuộc vận động “xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở 4 tốt” theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá III (4/1961), cuộc vận động “nâng cao chất lượng đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên” theo Chỉ thị số 192-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá III (01/1972), cuộc vận động “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng” theo Nghị quyết Trung ương 23 khoá III (12/1974), cuộc “sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình” trong Đảng theo Chỉ thị số 79-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá V (3/1986), cuộc vận động “đổi mới và chỉnh đốn Đảng” theo Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII (6/1992), cuộc vận động “xây dựng và chỉnh đốn Đảng” theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (02/1999), cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,... Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, bước đầu đạt kết quả, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Nhìn lại 67 năm qua, trong cuộc hành trình xây dựng và phát triển cùng với các đảng bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã từng bước trưởng thành, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đó, ngành Ngân hàng đã nhiều lần được vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Hồ Chí Minh năm 1996, Huân chương Sao vàng năm 2006, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2016; Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân trong Đảng bộ đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Đó là niềm tự hào, cũng là nguồn cổ vũ tinh thần để cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Đảng bộ và ngành Ngân hàng ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển./.

TL

 

 

f

Các bài viết khác

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
18 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)
27 ngày trước

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (28 ngày trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)