Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

04/07/2020 | 85

Ngày 03/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Tham dự Đại hội có đồng chí Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn khóa IX và 60 đảng viên của Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo tôn chỉ, mục đích của tổ chức Hội trên cả 4 lĩnh vực: sáng tác, lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm và giao lưu với văn học thế giới; làm tốt công tác tập hợp, cổ vũ, khuyến khích, phát hiện, đánh giá, ghi nhận các tìm tòi, đổi mới trong hoạt động sáng tạo văn học; trong  nhiệm kỳ kết nạp được 182 hội viên mới. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng. Quan tâm củng cố tổ chức đảng; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định, Hội Nhà văn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, hoạt động của Hội Nhà văn góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Vì vậy, sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành khóa X cần xây dựng nghị quyết chuyên đề bàn biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; xây dựng Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội đã bầu 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đảm nhận chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Anh


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (24 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)