Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

10/07/2018 | 784

Chiều 09/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy. Phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động. Làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương được nâng lên. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên.

Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chấn chỉnh nền nếp, kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc lồng ghép và đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng hiệu quả chưa cao. Việc theo dõi kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được các ban tham mưu, các đồng chí cấp ủy viên được phân công thực hiện thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập nghị quyết và tự nghiên cứu để học tập nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Một số cấp ủy viên còn chưa đầu tư để nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng…

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ, đảng bộ bộ phận cũng đã tham luận, cho ý kiến nhằm  nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; nhân rộng cách làm hay cũng như đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,  Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đổi mới phương thức công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, tự giác, thiết thực; nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, mỗi đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần nâng cao trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ trong công tác Đảng cần phải gắn với công tác chuyên môn. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hạn chế tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, lấy nội dung sinh hoạt chuyên môn chuyển sang sinh hoạt chi bộ, lựa chọn thông tin, chủ đề phù hợp trong các buổi sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ, cần đánh giá tình hình hoạt động trong tháng của chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, thực hiện tự phê bình và phê bình, ghi nhận những việc đã làm được, chỉ rõ những hạn chế, kế hoạch khắc phục những hạn chế đó theo lộ trình cụ thể.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan nhấn mạnh, các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần quan tâm nắm bắt, đánh giá, kịp thời làm công tác tư tưởng đối với các cán bộ, đảng viên trong chi bộ, nhất là trong  việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, trong thực hiện hiệu quả “Đề án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng, tinh giản biên chế và bố trí việc làm sau tinh gọn bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương”.

f

Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng

Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
1 tháng trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
1 tháng trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
1 tháng trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (1 tháng trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (2 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (3 tháng trước)