Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).

14/01/2016 | 912

Sáng ngày 14/1/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư Pháp đã tổ chức phổ biến, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 (khóa XI) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của cơ quan Bộ.

Tới dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp.

Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 từ ngày 14 đến ngày 21-12-2015. Hội nghị đã bàn về việc: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương...
Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Hội nghị Trung ương 13 cũng đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20-1-2016 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội.Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết

Kết luận Hội nghi, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tích cực thi đua lập thành tích chào mừng với khí thế cao nhất; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ, cùng với đó là kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư Pháp phát biểu

 

Phùng Khánh Tuệ

 

  

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
3 năm trước

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác
3 năm trước

• Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm các ngành xây dựng Đảng. (3 năm trước)

• Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (3 năm trước)

• Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ tư (3 năm trước)

• Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” (4 năm trước)

• Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc và hiệu quả (4 năm trước)

• Tin triển khai Chỉ thị số 03 tại Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (4 năm trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (4 năm trước)