Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

09/01/2021 | 81

Ngày 8/01/2020, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí đại điện các ban đảng thuộc Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như: biến đổi khí hậu, dịch bệnh tả lợn châu Phi và ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh …của ngành. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của Bộ, Ngành. Năm 2020, nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu chủ yếu Chính phủ giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD; trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; thu nhập của cư dân nông thôn đạt 43 triệu đồng/người; cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào thực chất, hiệu quả hơn; chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến hết năm 2020 phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm OCOP; đã có 5.506 xã (bằng 62%), 173/664 huyện (bằng 26%) đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, kinh tế nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn chỉ còn 4,2%...

Trong năm 2020, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao độ chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, kết quả của đại hội đã tạo ra những chuyển biến mới về tổ chức, cán bộ và nhiều mặt công tác khác trong Đảng bộ. Sau đại hội cấp cơ sở, Đảng ủy Bộ đã khẩn trương, kịp thời chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra khóa mới để các cấp ủy nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng; chỉ đạo các cấp ủy tập trung xây dựng, ban hành các văn bản đầu nhiệm kỳ.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW. Nhân dịp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến của Đảng bộ Bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng được chú trọng: đã tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 530 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc; 02 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 214 quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 108 đảng viên dự bị. Xét kết nạp cho 115 quần chúng ưu tú vào đảng, công nhận chính thức cho 138 đảng viên đúng hạn.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, thực hiện đúng Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với 95 đồng chí diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý và 769 đồng chí diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý; kết luận tiêu chuẩn chính trị cho gần 300 trường hợp phục vụ cho quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm, chất lượng từng bước được nâng cao. Trong năm 2020, Đảng ủy Bộ giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng trực thuộc; các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ kiểm tra 25 chi bộ, 187 đảng viên, giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc, giám sát chuyên đề 32 chi bộ và 68 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng 7 trực thuộc; Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện kiểm tra 21 chi bộ, 44 đảng viên, giám sát 19 chi bộ và 29 đảng viên.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể trong năm triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như Phát động và triển khai “Phong trào thi đua Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930-03/02/2020), Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; Đảng ủy Bộ đã tổng kết, đánh giá mô hình dân vận giai đoạn 2018 - 2020, tặng Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận tại cáccơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 265-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; tổng kết 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Năm  2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ, Đảng ủy Bộ đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai làm tốt công tác đảng trong thời gian tới. Một số chỉ tiêu trong năm 2021: 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy và ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp được tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác đảng; bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 120-200 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 100-120 đảng viên mới trở lên; 100% cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đạt kết quả, đúng quy định…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT trao Bằng khen Bộ trưởng cho 04 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong“Phong trào thi đua Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng”

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 18 tổ chức đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020

Tổng kết năm 2020, có 18/59 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 38 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 03 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen cho 23 tổ chức đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020, 19 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm 2016-2020.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hôi nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Đỗ Việt Hà đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Bộ NN & PTNT đã đạt được trong năm 2020, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo, cách làm sáng tạo, chủ động để tổ chức đại hội đảng các cấp hoàn thành đúng kế hoạch (là một trong 5 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức đại hội Đảng bộ đúng lộ trình đặt ra).

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà gợi ý một số nội dung Đảng ủy Bộ Nông nghiệp cần quan tâm thực hiện như: khắc phục những hạn chế mà báo cáo tổng kết năm 2020 đã chỉ ra; tiếp tục rà soát, quan tâm việc xây dựng các nghị quyết của Đảng bộ Bộ và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối; nêu cao tinh thần trách nhiệm đảng viên trong việc đóng góp sức mình, phấn đấu thực hiện mục tiêu năm 2021 đạt tốc độ tăng trưởng GDP Ngành khoảng 2,7 - 3,0%; quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát…; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hải Yến

(Đảng ủy Bộ NN & PTNT)


Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
2 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
3 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2021
9 ngày trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ
10 ngày trước

• Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (10 ngày trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác (11 ngày trước)

• Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (20 ngày trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (1 tháng trước)