Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

18/05/2019 | 115

Chiều ngày 17/5/2019, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Văn Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII của Đảng ủy Bộ nêu rõ, trong 3 năm qua, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đưa nội dung này thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với Bác, các cấp ủy đảng và tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ và nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  đã tự giác học tập, tu dưỡng và phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo chuyển biến lớn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và nhất là xây dựng Bộ, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đáp ứng đòi hỏi rất cao của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thực tế cho thấy, nông nghiệp Việt Nam đã có những sự tiến bộ vượt bậc về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và chinh phục thị trường thế giới. Việc sớm triển khai và thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới là một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ,dám làm, bám sát thực tiễn để điều chỉnh, chỉ đạo sản xuất vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, nhất là đối với nông dân của Lãnh đạo Bộ và đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan chức năng của Bộ. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới sẽ về đích trước 01 năm so với Nghị quyết của Quốc hội; kim ngạch xuất khẩu về đích sớm 2 năm so với kế hoạch của Chính phủ, trở thành nước đứng thứ 2 Đông Nam Á về xuất khẩu nông nghiệp, năm 2019 dù khó khăn nhưng phấn đấu đạt 43 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 3,76%, là mức cao nhất trong 7 năm gần đây, đứng thứ 2 trong ASEAN; tỷ lệ che phủ rừng đạt kế hoạch của Đại hội XII… là kết quả tốt đẹp có được từ những việc làm cụ thể thực hiện tốt quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến tham luận đại diện của các tổ chức đảng trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn các khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng, nghiêm túc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi đảng viên, đóng góp nhiều thành tích cho cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ Bộ đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2019”; đồng thời biểu dương 02 tập thể (Đảng bộ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thuộc Đảng bộ Viện Chăn nuôi; Chi bộ Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho vì có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã có, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong giai đoạn tới: Trước hết, phải gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị với các chủ trương, nghị quyết của Đảng mà trước tiên là gắn việc thực hiện Chỉ thị với các Nghị quyết Trung ương Khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, cụ thể là gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm với chương trình công tác toàn khoá và hằng năm của các cấp uỷ, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra các giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong Báo cáo và tập trung chỉ đạo khắc phục cho được những hạn chế đó. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là sự nêu gương của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Mỗi cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên, đạt hiệu quả thiết thực.

Hải Yến

Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
9 ngày trước

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN
14 ngày trước

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ
28 ngày trước

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5 (1 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (3 tháng trước)