Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

28/02/2020 | 1776

Ngày 27/2/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, trong năm 2019 Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2019, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn để ngành NN&PTNT hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng ngành không đạt (giảm 1%) do ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi. Xuất khẩu nông lầm thủy sản của Việt Nam trong năm 2019 đạt 41,3 tỉ USD, là một trong những năm đạt giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cao nhất từ trước đến nay; công tác xây dựng nông thôn mới về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020. Trong những kết quả chung đó, lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng bộ đánh giá rất cao và ghi nhận vai trò của Đảng ủy Bộ, vai trò tham gia của các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức rất nhiều hoạt động vừa động viên cán bộ công nhân viên nắm bắt công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề về chế độ chính sách để cho cán bộ công chức viên chức và đảng viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường cho biết, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai đạt kết quả. Về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đủ nội dung, đúng đối tượng đạt hiệu quả. Phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối bứt phá về đích để hoàn thành Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo đà thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho biết, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, toàn ngành hướng tới: “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Bên cạnh đó, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, tiến độ.  

Anh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được của Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong năm qua, trong đó công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp; Đảng ủy Bộ đã xây dựng được chương trình công tác, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Bộ,…

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ, cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương biện pháp với các cấp ủy đảng, các địa phương để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và chiến lược phát triển chủ nghĩa xã hội giai đoạn 2021-2030 cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước hiện nay. Qua đó nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Trong công tác xây dựng Đảng, cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, đề nghị Đảng ủy Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện toàn diện các công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, xây dựng các cơ quan, đơn vị, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quyết liệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và chủ đề công tác năm 2020 mà Bộ đã đề ra. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Làm tốt công tác nhân sự và đảm bảo đúng tiến độ đại hội các cấp,...

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã công bố quyết định và trao bằng khen của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2019; trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác dân vận và kiểm tra Đảng.

 

 

 


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
23 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)