Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

28/02/2020 | 1662

Ngày 27/2/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, trong năm 2019 Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2019, Đảng uỷ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, vượt qua nhiều khó khăn để ngành NN&PTNT hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng ngành không đạt (giảm 1%) do ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi. Xuất khẩu nông lầm thủy sản của Việt Nam trong năm 2019 đạt 41,3 tỉ USD, là một trong những năm đạt giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản cao nhất từ trước đến nay; công tác xây dựng nông thôn mới về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu năm 2020. Trong những kết quả chung đó, lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng bộ đánh giá rất cao và ghi nhận vai trò của Đảng ủy Bộ, vai trò tham gia của các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức rất nhiều hoạt động vừa động viên cán bộ công nhân viên nắm bắt công tác tư tưởng, giải quyết vấn đề về chế độ chính sách để cho cán bộ công chức viên chức và đảng viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN&PTNT Nguyễn Văn Trường cho biết, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai đạt kết quả. Về công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đủ nội dung, đúng đối tượng đạt hiệu quả. Phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối bứt phá về đích để hoàn thành Chiến lược 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, tạo đà thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cho biết, để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trên, toàn ngành hướng tới: “Xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”. Bên cạnh đó, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, tiến độ.  

Anh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được của Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong năm qua, trong đó công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp; Đảng ủy Bộ đã xây dựng được chương trình công tác, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của Bộ,…

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ, cán bộ, đảng viên Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương biện pháp với các cấp ủy đảng, các địa phương để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và chiến lược phát triển chủ nghĩa xã hội giai đoạn 2021-2030 cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước hiện nay. Qua đó nhằm thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Trong công tác xây dựng Đảng, cần bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, đề nghị Đảng ủy Bộ NN&PTNT tập trung thực hiện toàn diện các công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, xây dựng các cơ quan, đơn vị, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Quyết liệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và chủ đề công tác năm 2020 mà Bộ đã đề ra. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ NN&PTNT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Làm tốt công tác nhân sự và đảm bảo đúng tiến độ đại hội các cấp,...

Tại Hội nghị, Đảng bộ đã công bố quyết định và trao bằng khen của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức đảng và đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2019; trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có đóng góp tích cực cho công tác dân vận và kiểm tra Đảng.

 

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
hôm qua

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (13 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (13 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (18 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (18 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (19 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (22 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)