Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

05/09/2019 | 53

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 04/9/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Các vấn đề liên quan đến Di chúc và thực hiện Di chúc của Bác, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với ngành ngoại giao” cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao.

Tham dự, chỉ đạo buổi nói chuyện có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao; đại biểu đại diện Vụ Lý luận Chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên viên cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt chuyên đề.     

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, bản Di chúc để lại qua thời gian đã trở thành bảo vật quốc gia, có giá trị tinh thần to lớn đối với dân tộc. Toàn bộ bản Di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua chúng ta đã thực hiện nghiêm 5 lời thề: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 chữ “cần, kiệm, liêm, chính”. Đặc biệt là phong cách ngoại giao của Người đã trở thành sức mạnh của cả dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi nói chuyện

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành ngoại giao học thuộc lòng bản Di chúc của Bác Hồ, nghiên cứu, vận dụng các nội dung được thông tin tại buổi nói chuyện này vào quá trình học tập, công tác. Đặc biệt, cần tập trung vào các nội dung: việc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của ngành./.

Bùi Tuyết Mai

 

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
8 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
16 ngày trước

Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
22 ngày trước

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (23 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (23 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)