Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

05/09/2019 | 233

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 04/9/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Các vấn đề liên quan đến Di chúc và thực hiện Di chúc của Bác, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/T của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với ngành ngoại giao” cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao.

Tham dự, chỉ đạo buổi nói chuyện có đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao; đại biểu đại diện Vụ Lý luận Chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên viên cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt chuyên đề.     

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định, bản Di chúc để lại qua thời gian đã trở thành bảo vật quốc gia, có giá trị tinh thần to lớn đối với dân tộc. Toàn bộ bản Di chúc là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và niềm tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, đàng hoàng, to đẹp hơn sau khi kết thúc chiến tranh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua chúng ta đã thực hiện nghiêm 5 lời thề: Nén đau thương biến thành sức mạnh, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Kiên trì lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình; Làm tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện học tập, làm theo đạo đức trong sáng mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 4 chữ “cần, kiệm, liêm, chính”. Đặc biệt là phong cách ngoại giao của Người đã trở thành sức mạnh của cả dân tộc, mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi nói chuyện

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành ngoại giao học thuộc lòng bản Di chúc của Bác Hồ, nghiên cứu, vận dụng các nội dung được thông tin tại buổi nói chuyện này vào quá trình học tập, công tác. Đặc biệt, cần tập trung vào các nội dung: việc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của ngành./.

Bùi Tuyết Mai

 

 


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
5 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)