Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng

04/06/2018 | 1683

Ngày 01/6/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hồi chức năng từ Đảng bộ Thị xã Sơn Tây thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh Đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi Lễ

Dự Lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Thường trực Thị ủy Sơn Tây.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, cấp ủy Trung tâm, Bệnh viện để việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát với định hướng của Đảng ủy Bộ.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại buổi Lễ

Tại Lễ tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội và trực tiếp là Thị ủy Sơn Tây đối với Đảng bộ Trung tâm thời gian qua. Đồng chí đã đánh giá cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tập thể cấp ủy Trung tâm qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn và có nhiều biến động về tình hình tư tưởng, công ăn việc làm, tình hình đời sống của cán bộ, công nhân viên, Đảng bộ và các đảng viên luôn giữ vững tinh thần, ổn định tổ chức, đồng hành và chia sẻ với Thủ trưởng đơn vị những khó khăn, thách thức và từng bước đổi mới hoạt động sản xuất của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác học tập, quán triệt các triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những tâm tư, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. (2) Làm tốt công tác quản lý đảng viên; bí thư, cấp ủy, người đứng đầu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt, hội họp; tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. (3) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị. (4) Chủ động tham mưu, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cơ cấu lại tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Bệnh viên Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
6 ngày trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
6 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
13 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (24 ngày trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (24 ngày trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (1 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (2 tháng trước)