Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng

04/06/2018 | 1730

Ngày 01/6/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hồi chức năng từ Đảng bộ Thị xã Sơn Tây thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh Đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi Lễ

Dự Lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Thường trực Thị ủy Sơn Tây.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Giang Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, cấp ủy Trung tâm, Bệnh viện để việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát với định hướng của Đảng ủy Bộ.

Ảnh: Đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại buổi Lễ

Tại Lễ tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Hoạt, Vụ trưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Thành ủy Hà Nội và trực tiếp là Thị ủy Sơn Tây đối với Đảng bộ Trung tâm thời gian qua. Đồng chí đã đánh giá cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tập thể cấp ủy Trung tâm qua các thời kỳ. Đặc biệt, trong hoàn cảnh khó khăn và có nhiều biến động về tình hình tư tưởng, công ăn việc làm, tình hình đời sống của cán bộ, công nhân viên, Đảng bộ và các đảng viên luôn giữ vững tinh thần, ổn định tổ chức, đồng hành và chia sẻ với Thủ trưởng đơn vị những khó khăn, thách thức và từng bước đổi mới hoạt động sản xuất của đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác học tập, quán triệt các triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những tâm tư, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. (2) Làm tốt công tác quản lý đảng viên; bí thư, cấp ủy, người đứng đầu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt, hội họp; tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. (3) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể và chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị. (4) Chủ động tham mưu, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cơ cấu lại tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Bệnh viên Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội./.

Nguyễn Văn Dư, Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

f

Các bài viết khác

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
hôm qua

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế
3 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
22 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
1 tháng trước

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)