Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Xây dựng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị

04/06/2020 | 127

Chiều 03/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm” và chủ đề “Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng; quyết liệt cải cách hành chính; nâng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước ngành Đường bộ”; xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị.

Ảnh: Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ… và v170 đại biểu, đại diện cho gần 1.000 đảng viên của Tổng cục tham dự Đại hội.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục đã quyết liệt thực hiện các nghị quyết chuyên đề, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là: Ngành Đường bộ đã có sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ cả về chất và lượng, hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ được quản lý và khai thác hiệu quả; chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công được tách bạch; công tác quản lý bảo trì đường bộ đổi mới toàn diện; cung cấp 77 thủ tục hành chính trực tuyến; Ngân sách nhà nước được sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được thực hiện quyết liệt, hàng loạt các giải pháp được áp dụng đồng bộ, lần đầu tiên 100% điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được hoàn thành khắc phục trong năm.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở; vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ngày càng được khẳng định; Đảng bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII); nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, tạo đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Với mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước “Hiện đại - Minh bạch - Hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và bản lĩnh lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xác định phương hướng tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động các tổ chức đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tổng cục đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của ngành, trong các loại hình vận tải, thì đường bộ chiếm tỷ trọng lớn, tăng trưởng cao, (trên 10%), đặc biệt, trong điều kiện gặp rất nhiều khăn, thách thức nhưng năng lực vận tải vẫn đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Đồng chí Lê Đình Thọ đánh giá Tổng cục Đường bộ Việt Nam thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tham mưu cho Bộ GTVT về lĩnh vực đường bộ. Việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, các văn quy phạm pháp luật của Tổng cục luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Lê Đình Thọ, công tác bảo trì đường bộ đã có nhiều cải cách, đổi mới về mô hình tổ chức, việc lựa chọn nhà thầu được minh bạch bằng hình thức đấu thầu qua mạng qua đó đã tiết kiệm, tạo sự đồng thuận, xây dựng kế hoạch sát với thực tế, quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước. Trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; đồng chí ghi nhận những nỗ lực của Tổng cục trong việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩntai nạn giao thông (TNGT), kiểm soát tải trọng xe, góp phần kéo giảm 3 tiêu chí TNGT.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Lê Đình Thọ yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa mới của Tổng cục, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể chi tiết để đạt hiệu quả cao. Cụ thể, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, đây là vấn đề sống còn để phát triển ngành đường bộ; đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…

Ảnh: Đồng chí Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí; lấy Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự bị (Tổng cục có 01 đại biểu đương nhiên).

Ảnh: Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên của Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
10 giờ trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
10 giờ trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III
4 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (7 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 (16 ngày trước)