Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2021

07/01/2021 | 112

Ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Đình Thọ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

Các đồng chí: Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT; Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 cho biết, năm 2020, hầu hết các mặt công tác của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được tăng cường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai tích cực; tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Công tác chuẩn bị, triển khai các dự án trọng điểm của ngành GTVT được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bám sát kế hoạch đề ra. Kết quả giải ngân vốn đầu tư các dự án phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra; công tác quản lý vận tải gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Bộ và các cơ quan, đơn vị tập trung cao, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục hồi sản xuất - kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân...

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đào Văn Tiến cho biết, năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã xây dựng đầy đủ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tập trung chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng công tác tư tưởng.

Tích cực đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy đảng quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc tập trung triển khai và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT thực hiện duyệt và chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn, kế hoạch của cấp ủy cấp trên. Xây dựng các văn kiện Đại hội, Đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định.

Năm 2020, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã kết nạp 222 đảng viên; công nhận 266 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ 345 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 123 đồng chí. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 47 đồng chí và 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí. Phát thẻ đảng viên mới cho 316 đồng chí.

Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT thống nhất cao với các báo cáo trình bày tại Hội nghị. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao những kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Bộ GTVT. Về công tác quản lý nhà nước, năm 2020, Bộ GTVT đã thực hiện nhiệm vụ với rất nhiều khó khăn, đó là hoàn thành "mục tiêu kép" trong vai trò đặc biệt quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quyết liệt trong công tác giải ngân với khối lượng lớn (chiếm 78% của cả nước), đây là kết quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Đảng ủy Bộ GTVT đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT.

“Chúng tôi đánh giá rất cao công tác quán triệt nghị quyết, quán triệt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên chủ chốt của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT. Thành tích này không chỉ của Bộ GTVT mà phải là vai trò của Đảng ủy Bộ GTVT” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; các chi bộ, đảng bộ; các cơ quan, đơn vị để nhận diện ra một số hạn chế của một số cơ quan, đơn vị; hạn chế của các chi bộ, đảng bộ; đặc biệt là của các đảng viên để có giải pháp uốn nắn, nhắc nhở, đồng thời phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm của những đảng viên, chi bộ, đảng bộ vi phạm.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục chủ động, tích cực tăng cường công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT cùng tham gia buổi làm việc, các cuộc họp, giao ban cho ý kiến để quán triệt, ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT  phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung, làm rõ các nội dung báo báo kết quả công tác năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Bộ GTVT trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho rằng, năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành GTVT và Đảng bộ Bộ GTVT - là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026… Với tinh thần tích cực, chủ động nhằm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng lưu ý nhiệm vụ năm 2021 trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT rất lớn, các cấp ủy đảng chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tháo gỡ khó khăn, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đề nghị các cấp ủy ngay từ đầu năm, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra; phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực đến lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xuân Nguyên

(Đảng ủy Bộ GTVT)

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
2 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
3 ngày trước

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
7 ngày trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ
10 ngày trước

• Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (10 ngày trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác (11 ngày trước)

• Ban Nội chính Trung ương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 (20 ngày trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch Nước đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề Quý IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (1 tháng trước)