Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019 | 182

Sáng 17/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, trọng tâm là “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ...

Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, năm 2018 với quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của toàn đảng bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên tất cả các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ năm 2018 và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở.

Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường làm việc với các cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh và phối hợp kịp thời với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.          

Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm tình hình dư luận, nhất là các vấn đề nổi cộm để kịp thời phản ánh, chỉ đạo và định hướng công tác tư tưởng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối và Đảng bộ Bộ GTVT, là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ Bộ. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8, khóa XII được Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai đúng kế hoạch. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giam sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy đảng quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; nhất là việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo; tăng cường công tác quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá, năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT gặp không ít khó khăn; song, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ đã đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục tăng cường đổi mới, quán triệt Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các tổ chức đảng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Bộ GTVT trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đảng ủy Bộ quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đảng; cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ mà Bộ GTVT đang triển khai thực hiện để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ngành GTVT.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá Đảng bộ Bộ GTVT là đảng bộ có số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn; Đảng bộ tập trung vào công tác tư tưởng chính trị, đạo đức; ngoài học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương; còn phải chú trọng công tác tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung quy chế làm việc; công tác quy hoạch nhân sự cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng mô hình dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam cũng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố: Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Bộ GTVT trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Xuân Nguyên

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chứcHội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
6 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
7 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 ngày trước

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (13 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (15 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (21 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (22 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)