Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

04/07/2018 | 479

Chiều 2/72018, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14, khóa XVIII, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc; cán bộ chuyên trách các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ GTVT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ phát động chương trình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 với phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, chung tay xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, hiệu quả”. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức quán triệt nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong Ngành; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 trong toàn Đảng bộ Bộ. Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948-07/11/2018) bằng các hoạt động cụ thể. Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 250 đảng viên mới, gần 400 quần chúng ưu tú.

Đảng ủy Bộ và cấp ủy đảng cơ sở tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; việc ban hành nghị quyết của cấp ủy; công tác quản lý cán bộ, đảng viên... Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và các quy định, quy chế đã ban hành.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí phạm Công Bổng cho biết, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII theo kế hoạch đề ra (hoàn thành trong tháng 8/2018). Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ. Tổ chức hội nghị kiểm điểm Chương trình hành động thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết nối các phương thức vận tải giữa các đảng ủy; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định mới của Trung ương. Rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên và cập nhật thường xuyên dữ liệu đảng viên theo quy định. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Bộ năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ GTVT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo đúng chương trình, nội dung; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2018.

Cùng với đó, triển khai các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 - 07/11/2018) bằng các hoạt động cụ thể; tăng cường công tác đính hướng, tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; quan tâm công tác dân vận, tạo mọi điều kiện để tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ Bộ GTVT. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của 6 tháng đầu năm 2018; trong đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018; tiếp tục học tập nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và thực hiện chuyên đề năm 2018; đặc biệt là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII theo kế hoạch đề ra...

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
hôm qua

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt
2 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ tới cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ tới cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Quốc hội
3 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13

Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (7 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi Đảng (7 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (9 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (10 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (11 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (14 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (15 ngày trước)

• Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (15 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIII (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (15 ngày trước)