Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22

02/06/2020 | 55

Sáng 02/6, tại trụ sở Bộ GTVT (Hà Nội), Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, để nghe báo cáo tình hình tổ chức đại hội Đảng các cấp; thảo luận, góp ý xây dựng báo cáo chính trị, các văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì hội nghị.

 Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ Bộ GTVTđã phối hơp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để triển khai thực hiện, hầu hết các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đã quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, ổn định, thực hiện theo kế hoạch, chương trình toàn khóa và hàng năm; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ Bộ GTVT tiếp tục xác định GTVT là một trong những đột phá chiến lược quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và có trọng tâm trọng điểm. Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia, kết nối các phương thức vận tải, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội; huy động tối đa mọi nguồn lực khác cho đầu tư phát triển và bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Coi trọng công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo hiệu quả khai thác. Phát triển vận tải và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chất lượng ngày càng được nâng cao. Chủ động tiếp cận, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phát huy truyền thống, năng động, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT có nhiều điểm mới, phản ánh tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Các báo cáo xây dựng dựa trên nền tảng và kiên định với những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện sự kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT hội ý rà soát danh sách nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT và Ban Chấp hành bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ Bộ GTVT khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
9 giờ trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
9 giờ trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III
4 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (6 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (7 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (9 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 (16 ngày trước)