Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019

03/10/2019 | 732

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 20, khóa XVIII, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và Kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Bộ cho biết, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, Bộ GTVT đã bám sát và kịp thời triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, hầu hết các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm 2019 đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2018 đảm bảo mục đích, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng.

Toàn Đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, phương thức học tập tiếp tục được đổi mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đã tạo được tác động tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, cơ bản đảm bảo các quy trình, quy định hiệu lực, hiệu quả được nâng cao. Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề từng bước đổi mới, đi vào nề nếp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tăng cường.

Về nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 3 tháng cuối năm và cả năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, sau phần báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ,  Hội nghị nghe đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ thông qua Kế hoạch triển khai Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Trần Văn Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì phần lấy ý kiến nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị dành thời gian cho các ý kiến phát biểu tham luận của đại diện cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT.

Ảnh: Đồng chí  Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVTphát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của 3 tháng cuối năm 2019; trong đó tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình đang triển khai; tiếp tục rà soát, xử lý tồn tại bất cập các dự án BOT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ; triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tiếp tục xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nhất là việc kết nối liên thông văn bản.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổng kết đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời quan tâm đến đời sống cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành GTVT.

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương
hôm qua

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh” (13 ngày trước)

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (13 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (18 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (18 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (19 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (22 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)