Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

05/07/2018 | 515

Sáng 4/7/2018, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tới hơn 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ.

 Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đã trình bày Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, mục tiêu của Đảng bộ, tập thể CBCCVC-LLĐ Ngành GTVT là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bố trí đủ về số lượng, về quy hoạch bố trí từ 2 - 3 người cho mỗi chức danh; cán bộ cấp trưởng phải kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau…

Đến năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiến hành cập nhật quy hoạch cán bộ; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Đến năm 2025, sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch triển khai NQTW7 tại Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, đến năm 2030, Ngành GTVT sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng. Trong đó, cán bộ cấp chiến lược phải thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương: từ 20 - 25% dưới 40 tuổi; từ 50 - 60% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng đó, sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học ở những lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh, đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

“Đặc biệt, phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; phấn đấu tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%. Đối với đơn vị có từ 30% nữ trở lên cần bố trí cán bộ lãnh đạo nữ cho phù hợp” -đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Xuân Nguyên

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2018
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải
6 ngày trước

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội
6 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII
13 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (24 ngày trước)

• Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp (24 ngày trước)

• Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" (1 tháng trước)

• Giám sát chuyên đề tại Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - hành trình xây dựng và phát triển (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý III năm 2018 (2 tháng trước)