Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

05/07/2018 | 440

Sáng 4/7/2018, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tới hơn 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ.

 Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đã trình bày Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, mục tiêu của Đảng bộ, tập thể CBCCVC-LLĐ Ngành GTVT là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bố trí đủ về số lượng, về quy hoạch bố trí từ 2 - 3 người cho mỗi chức danh; cán bộ cấp trưởng phải kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau…

Đến năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiến hành cập nhật quy hoạch cán bộ; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6.

Đến năm 2025, sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch triển khai NQTW7 tại Bộ GTVT

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, đến năm 2030, Ngành GTVT sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng. Trong đó, cán bộ cấp chiến lược phải thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương: từ 20 - 25% dưới 40 tuổi; từ 50 - 60% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng đó, sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học ở những lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh, đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

“Đặc biệt, phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; phấn đấu tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%. Đối với đơn vị có từ 30% nữ trở lên cần bố trí cán bộ lãnh đạo nữ cho phù hợp” -đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
hôm qua

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt
2 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ tới cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ tới cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng Quốc hội
3 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13

Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13
7 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (7 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi Đảng (7 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Ngoại giao học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (9 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (10 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (11 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (14 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (15 ngày trước)

• Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (15 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIII (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (16 ngày trước)