Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải

06/11/2018 | 279

Chiều 5/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 - 07/11/2018) và tuyên dương 70 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí đại diện các cơ quan liên quan của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ; bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ và đặc biệt là đại diện của 70 chi bộ được tuyên dương đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, ngày 7/11/1948, chi bộ Đảng Cộng sản cơ quan Bộ Giao thông công chính được thành lập với 03 đảng viên, trực thuộc Đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 07/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương. Theo đề nghị của Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ra Quyết định số 1164-QĐ/ĐUK công nhận ngày 7/11/1948 là Ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT.

Ngay sau ngày thành lập, với tinh thần “Đi trước mở đường”, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ quan vừa anh dũng chiến đấu vừa tích cực thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”, nhằm ngăn chặn bước tiến công của quân thù; đồng thời xây dựng, mở đường phục vụ vận tải vũ khí, lương thực và bộ đội trên các chiến trường; cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT đã trải qua nhiều mô hình tổ chức và đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng tổ chức đảng và đảng viên; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng không ngừng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên ngành GTVT vừa hăng hái tham gia cuộc trường chinh đánh giặc vừa tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Do sự phát triển và lớn mạnh của Đảng bộ Bộ GTVT, năm 2011, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quyết định đổi tên Đảng bộ cơ quan Bộ GTVT thành Đảng bộ Bộ GTVT. Đến tháng 5/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quyết định thành lập Đảng bộ Bộ GTVT trên cơ sở tổ chức lại Đảng bộ Bộ GTVT và Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam.Đảng bộ Bộ GTVT là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây là một mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Đảng bộ Bộ GTVT về quy mô và phù hợp với cơ cấu tổ chức, sự lớn mạnh của Bộ GTVT.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ một chi bộ với 3 đảng viên.Tổ chức đảng Bộ GTVT đã từng bước phát triển và ngày càng lớn mạnh. Đến nay, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã có 79 đảng bộ cơ sở; 29 đảng bộ bộ phận và 954 chi bộ với tổng số đảng viên là 10.650 đảng viên. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Ngành, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên ngành GTVT đã đạt được trong 70 năm qua và có những đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của Đảng  bộ Khối. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành một trong những đảng bộ mẫu mực.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, Đảng bộ Bộ GTVT phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng chiến lược phát triển của ngành; tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng, nhất là việc hoàn thiện thể chế pháp luật; Thực hiện tốt việc phòng, chống “chệch hướng”, “lợi ích nhóm” trong tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao quản lý. Tích cực, chủ động tham gia vào công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp bộ máy của ngành, của cơ quan Bộ, đảm bảo phát huy vai trò của tổ chức Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tiếp tục chủ động, tích cực trong phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Anh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà Đảng bộ Bộ GTVT đạt được trong chặng đường 70 năm qua. Những thành tích mà Đảng bộ đạt được đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành GTVT.  

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT chú trọng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ quan trong giai đoạn tới và lâu dài; trong đó, Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ cần thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp với những kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện tốt việc quán triệt các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ quan trọng của ngành tới tất cả cán bộ, đảng viên, làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu được những khó khăn, những thời cơ và thách thức, từ đó nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, giải quyết khó khăn trước mắt cho các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị phát triển; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị quán triệt trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quy định về trách nhiệm nêu gương, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bức trướng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bức trướng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ Bộ GTVT với dòng chữ: “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Đảng bộ Bộ GTVT phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển 07/11/1948 - 07/11/2018, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Lãnh đạo Bộ và Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đã trao tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT cho 70 chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm.

Ảnh: Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và Nguyễn Văn Thể, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT và đại diện 70 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm tại Lễ kỷ niệm

Xuân Nguyên

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
2 ngày trước

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN
7 ngày trước

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ

Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ
21 ngày trước

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
1 tháng trước

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5 (1 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (2 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (2 tháng trước)