Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

13/01/2016 | 939

Ngày 12/01/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Đào Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; Đào Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2010-2015; các đồng chí bí thư, phó bí thư đại diện các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.Ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo, năm 2015 Đảng ủy Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II; phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; ban hành 63 văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chú trọng, đảm bảo yêu cầu về thời gian và tính hiệu quả, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015. Bộ Công Thương cũng chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương tại các vùng kinh tế, qua đó, đánh giá kết quả đạt được về sản xuất công nghiêp, thương mại các tỉnh, thành phố trong khu vực và tạo sự liên kết giữa các tỉnh, vùng kinh tế. Công tác xúc tiến thương mại, quản lý thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế cũng được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng: công tác chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của cơ quan, đơn vị; công tác tổ chức, xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, nền nếp, hoạt động bài bản, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm; công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu, thực chất; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể đã có những chuyển biến rõ rệt; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang dần dần trở thành nền nếp trong sinh hoạt thường kỳ ở chi bộ, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên hằng ngày các tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế: về công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức và lý tưởng cho cán bộ, đảng viên một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; một số chi bộ chưa duy trì sinh hoạt chuyên đề đủ 4 kỳ/năm…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định rõ chủ đề công tác của năm là “Năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”; phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng các tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tham luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy đảng trong công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Bộ; sự tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với cơ quan báo chí thuộc Bộ trong công tác tuyền truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định tư tưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Bộ Công Thương đã đạt được trong năm 2015; Báo cáo tổng kết đã đi thẳng vào những vấn đề cần đánh giá, đưa ra những số liệu, chỉ tiêu  cụ thể để phấn đấu thực hiện trong năm 2016. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội từ cấp chi bộ cho đến Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương đảm bảo về đúng thời gian cũng như chất lượng, tạo sự thành công chung của Đảng bộ. Góp ý vào chương trình nhiệm vụ công tác năm 2016, đồng chí Vũ Đức Nam cũng lưu ý một số việc cần được Đảng ủy Bộ Công Thương quan tâm trong thời gian tới, đó là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình và chủ đề công tác năm 2016 “Năm học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng”  đã được Đảng ủy khối lựa chọn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định Đảng ủy Bộ Công Thương nhận thức sâu sắc một số hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả đạt được, để triển khai thực hiện tốt công tác Đảng năm 2016 - Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh, các cấp ủy đảng cần bán sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên xây dựng và ban hành chương trình hành động và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nêu cao tính dân chủ trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong xây dựng phương pháp làm việc, quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phát động các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” để khơi dậy tiềm năng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đóng góp cho cơ quan, đơn vị. doanh nghiệp; toàn Đảng bộ quyết tâm, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2016; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương trong sạch, vững mạnh, ổn định chính trị, tư tưởng, tổ chức, đoàn kết, nhất trí cao.Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam trao Huy hiệu 40 năm tuổi đảng


Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ trao tăng Huy hiệu 40 tuổi đảng cho 01 đồng chí; Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 07 đồng chí; tặng Giấy khen cho 16 đảng bộ, 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015; 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015); 45 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015; 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm liền (2011-2015).
Ảnh: Các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảngẢnh: Đại diện các tổ chức đảng được tặng danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liềnẢnh: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2015


Bài: Hữu Chung
Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

 

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).

Đảng bộ Bộ Tư Pháp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI).
3 năm trước

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
3 năm trước

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác

Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc học tập và làm theo gương Bác
3 năm trước

• Đảng bộ Ngân hàng Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm các ngành xây dựng Đảng. (3 năm trước)

• Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” (4 năm trước)

• Trao giải cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ tư (4 năm trước)

• Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” (4 năm trước)

• Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nghiêm túc và hiệu quả (4 năm trước)

• Tin triển khai Chỉ thị số 03 tại Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (4 năm trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)