Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”

16/05/2020 | 179

Ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cấp đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT;...

Ảnh: Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành GTVT, cùng với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, quyết tâm và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế đạt trên 30% trong 5 năm, vượt trên 20% so với yêu cầu của Chính phủ; trình độ năng lực, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Bằng khen; 02 Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, Bộ GTVT và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố; 01 cá nhân được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Ban QLDA Thăng Long phát triển bền vững”, Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các công trình, hạng mục dự án trên tất cả các mặt về số lượng, chất lượng, an toàn, môi trường.

Phấn đấu hoàn thành công tác tuyển chọn Nhà đầu tư, Nhà thầu khởi công các dự án. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý dự án; tạo bước đột phá trong phát triển, phấn đấu xây dựng Ban QLDA Thăng Long phát triển toàn diện và bền vững.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng chỉ ra những hạn chế, trong đó có những dự án còn tồn tại về chất lượng phải khắc phục, quản lý thực hiện dự án còn kéo dài… “Đảng ủy Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục nêu cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Đảng ủy Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò quản lý của tập thể lãnh đạo, vai trò đảng viên, viên chức của Ban để thực hiện, hoàn thành tốt việc quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đúng quy định. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đoàn kết và nâng cao chất lượng cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực và nêu cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả…

Ảnh: Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Dương Viết Roãn, Tổng Giám đốc Ban giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Ngọc Dương - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu đương nhiên.

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)