Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"

28/08/2020 | 97

Trong hai ngày 26, 27/8/2020, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) tối cao đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện các ban xây dựng của Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu đại diện cho 29 chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VKSND tối cao đã thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng,… Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết vụ việc hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án,… đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao, góp phần bảo đảm yêu cầu pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá dân.

Đảng ủy VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu công tác tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng; duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn với đặc thù của từng đơn vị, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên đổi mới biện pháp tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo hướng tăng cường trực tuyến. Làm tốt công tác tư tưởng chính trị và tham gia công tác tổ chức cán bộ.

Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chủ động, tích cực trong giải quyết xử lý các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; góp phần tăng cường, củng cố lòng tin của Đảng, nhân dân đối với ngành Kiểm sát. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và hoạt động của Ngành; quan tâm công tác tự đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn đối với cán bộ làm công tác Đảng, nhất là cán bộ Đảng chuyên trách.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của toàn Đảng bộ cơ quan. Đồng thời khẳng định, cán bộ, đảng viên cơ quan VKSND tối cao là lực lượng nòng cốt làm công tác tham mưu trực tiếp cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, áp dụng thống nhất pháp luật trong toàn Ngành. Đây cũng là lực lượng trực tiếp đấu tranh, giải quyết thành công nhiều vụ án lớn, án điểm, án đặc biệt nghiêm trọng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trong thời gian tới, dự đoán tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng không giảm; trong khi đó, Đảng và Nhà nước yêu cầu ngành Kiểm sát phải tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm, bản lĩnh đấu tranh trong công tác phòng chống tội phạm; nhất là đối với tội phạm về tham nhũng chức vụ. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Về công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như Chương trình hành động đã đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào một số nhiệm vụ có tính đột phá, đó là: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch; quan tâm các nhân tố mới có đạo đức và năng lực trình độ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu nhân sự là cán bộ của Viện kiểm sát các cấp tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò và trách nhiệm to lớn của ngành Kiểm sát trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả những yêu cầu và nhiệm vụ tăng thêm. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khóa mới cần xây dựng và sớm hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch công tác; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VKSND tối cao khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đồng thời, nghiên cứu, thảo luận bổ sung và một số nhiệm vụ như: Cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện. Đảng ủy và các cấp ủy cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Trung ương. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữ Đảng ủy cơ quan với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; giữa các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Nâng cao chất lượng Chi bộ; sinh hoạt Chi bộ phải gắn với sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh, đi vào thực chất. Trong sinh hoạt Chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê bình kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Ảnh: Đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Sơn Minh Thắng, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
18 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
23 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22
1 tháng trước

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)