Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/07/2020 | 76

Chiều 30/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có của đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong  5 năm vừa qua, Đảng bộ Ủy ban đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ đã chủ động triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Ủy ban, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc xây dựng chương trình công tác của Đảng ủy và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Tập trung chỉ đạo Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo chất lượng các báo cáo định kỳ, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác đã được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao.

Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Một số nhiệm vụ chính trị triển khai trong nhiệm kỳ mang tính đột phá, tạo tiền đề cơ bản phát triển cho các năm tiếp theo của Ủy ban.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung thực hiện nhiều giải pháp sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác cán bộ, quy hoạch cấp ủy các cấp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới với nhiều hình thức phong phú. Công tác phát triển Đảng, sinh hoạt cấp ủy; sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới và đi vào nề nếp.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội cũng đã bầu ra một Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ mới, gồm 09 đồng chí.  Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 02 đại chính thức và 01 dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (24 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)