Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV

19/06/2020 | 104

Trong hai ngày 18 và 19/6/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đã tổ Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Học viện Chính trị khu vực III, tiền thân là trường Đảng khu V với hơn 70 năm truyền thống quý báu là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Học Viện Chính trị khu vực III trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, Đảng bộ Học viện đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn và có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy là toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng hai nhiệm vụ lớn là đào tạo, bồi dưỡng theo đúng vị trí, chức năng, bản sắc trường Đảng và nghiên cứu khoa học; đồng thời tăng cường, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của Học viện; kỷ cương, kỷ luật từng bước được tăng cường, tạo ra những chuyển biến rất tích cực. Nhờ đó, đã khẳng định được vị thế, uy tín của Học viện Chính trị khu vực III trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý về chất lượng, số lượng, về Ioại hình đào tạo, bồi dưỡng. Công tác nghiên cứu khoa học nhìn tổng thể vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực III. Công tác cán bộ chưa khắc phục hiệu quả tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên, nhất là giảng viên có năng lực và kinh nghiệm. Công tác quy hoạch chưa thật sự gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo từng vị trí công tác đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Việc sàng lọc, thay thế, bố trí cán bộ, viên chức theo năng lực và vị trí công việc vẫn còn bất cập... GS.TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý và yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận để làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, qua đó  xây dựng định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới đạt hiệu quả, đúng hướng.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đại hội cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, có phẩm chất, năng lực “vừa hồng, vừa chuyên” tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại; nỗ lực khắc phục những khó khăn, luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện III lần thứ XIII và đạt được những kết quả quan trọng.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội; đồng thời, Đại hội cũng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ảnh: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện khu vực III khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Đoàn Triệu Long được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết./.

MP

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)