Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

17/07/2020 | 71

Ngày 16/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã có những đổi mới cơ bản trong hoạt động, tăng cường và nâng cao hiệu quả các mặt công tác, tạo được những chuyển biến tích cực trong Đảng bộ và cơ quan, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hữu nghị. Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã hoàn thành tốt Nghị quyết và các mục tiêu cơ bản do Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đảng ủy phối hợp có hiệu quả với Đảng đoàn và Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao tâm huyết trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trong Cơ quan Thường trực, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đối với các mảng công tác chuyên môn, giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy đã thực hiện tốt việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, từng quý và chuyên đề, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng ủy và các chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã có những chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên đối với Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được nâng cao trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tổ chức, bộ máy trong hệ thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị từng bước được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cán bộ từng bước trưởng thành, chuyên nghiệp hơn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng thời đề nghị toàn Đảng bộ cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Xây dựng các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng chi bộ trong toàn Đảng bộ. Chú trọng vào việc phát huy đầy đủ vai trò của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ và những nhiệm vụ quan trọng khác của cơ quan. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong đó, chú trọng phát hiện, ngăn ngừa là chính về vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khánh Ngọc

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)